Leaders in pipes & parts

QRM vermindert gezondheidsklachten

VandeGrijp werkt aan een continue verbetering van haar bedrijfsprocessen, met als doel een nog betrouwbaarder en kortere leveringstijd te kunnen bieden. VandeGrijp weet dat de belangrijkste factor in dit proces de medewerker is. Daarom is de basis van de continue verbetering het continu verbeteren van de werkomgeving en werkvreugde van de medewerker.

Een bijkomend bedrijfseconomisch voordeel is dat de verbeterde doorlooptijd niet alleen voor een reductie in kosten zorgt, maar ook voor een grotere capaciteit met gelijke middelen. Om dit te bewerkstelligen is drie jaar geleden gekozen de QRM te gaan implementeren bij VandeGrijp. Er is gekozen voor een inrichting volgens product-gerelateerde werkcellen die elkaar of de klant direct kunnen voorzien van hun product.

VandeGrijp heeft de laatste twee jaar onder begeleiding van Censor, met steun van het Europese Sociaal Fonds, een programma doorlopen om de implementatie te versnellen. Dit heeft geleid tot een andere inrichting van de fabriek en natuurlijk georganiseerd werkproces dat de doorstroming bevordert. Dit heeft voor rust in fabriek gezorgd en aan druk gerelateerde gezondheidsklachten sterk verminderd.